WYSIWYG Web Builder
www.opam.be
opsporingen politie & parket
arrondissement mechelen
Voor dringende tussenkomsten dient u echter uw lokale politiedienst rechtstreeks te contacteren.
Gegevensbescherming

De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens is van toepassing.

De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden meegedeeld, noch voor commerciŽle doeleinden worden gebruikt.
Uw berichten worden naar een administratief adres doorgestuurd. Wij kunnen dus geen gevolg geven aan klachten, dringende verzoeken of hulpverzoeken.