WYSIWYG Web Builder
www.opam.be
Sedert 18 december 2006 zijn alle diensten van de Federale politie Mechelen gevestigd in de Zeutestraat 2A, te 2800 MECHELEN.

Op de site bevinden zich de leiding en operationele afdelingen van de FGP (Federale gerechtelijke politie) .
Dit is de federale recherchedienst van ons arrondissement, die onder leiding staat van de gerechtelijk directeur Johan Geentjens.
Verder zijn steundiensten voor deze afdelingen en de lokale diensten voorhanden, meer bepaald de  computer Crime Unit, operationele misdrijfanalisten en het Labo voor Technische & Wetenschappelijke Politie.
Inzake de gerechtelijke- en bestuurlijke informatieverwerking is er het AIK (Arrondissementeel Informatiekruispunt) .
Het AIK situeert zich op arrondissementeel niveau en is samengesteld uit personeelsleden van de FGP (Federale gerechtelijke politie), de lokale politie en de CSD (Co÷rdinatie en Steundirectie).
Zij biedt op zowel gerechtelijk als bestuurlijk vlak ondersteuning aan deze drie diensten, onder andere door fenomeenopvolging waarbij zowel de diefstallen, drugs, mensenhandel, milieu en georganiseerde criminaliteit op de voet opgevolgd worden.

Specifiek voor het verhoor van minderjarige slachtoffers van zedendelicten, is een videoverhoorkamer ge´nstalleerd die zowel door de federale als de lokale politie wordt gebruikt.
De Co÷rdinatie en steundirectie (CSD) staat, onder leiding van bestuurlijk directeur Jean-Claude Gunst, in voor het  co÷rdineren op bovenlokaal niveau van grootschalige evenementen, manifestaties en crisissituaties die een invloed hebben op de openbare orde.

De Co÷rdinatie en steundirectie is tevens belast met  het beantwoorden van de aanvragen tot  technische, administratieve en operationele ondersteuning van  de lokale politie, alsook  met de co÷rdinatie van de ondersteuning door het federaal niveau voor de bovenlokale opdrachten die zowel een component van bestuurlijke politie als van gerechtelijke politie bevatten.
opsporingen politie & parket
arrondissement mechelen
HCP Johan Geentjens
HCP Jean-Claude Gunst